Politica de confidențialitate

 

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal furnizate de dvs în contextul folosirii serviciilor furnizate de offroadgold.ro este un angajament fundamental al OFFROAD GOLD TEAM SRL precum și a angajaților săi. În consecință, am luat toate măsurile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină siguranță și în acord cu legislația internațională și cu Regulamentul General Privind Protecția Datelor – Regulamentul UE 2016/679. Ca urmare, vă prezentăm o informare asupra modului în care colectăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal furnizate în momentul în care alegeți să interacționați cu noi, prin intermediului siteului web.
Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza periodic această Politică de Confidențialitate, în acord cu cele cerute de legislația în vigoare sau, cu modificarea modului în care prelucrăm datele dvs, așadar vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Declarații de confidențialitate.

 

  1. Cine suntem și cum ne puteți contacta.
offroadgold.ro  este denumirea comercială a site-ului de comenzi aparținând OFFROAD GOLD TEAM SRL,  persoană juridică română, cu sediul în Brad, str. Vânătorilor, nr. 51, număr de ordine în Registrul Comerțului J20/879/2020 cod fiscal 42936141, care deține calitatea de Operator în momentul când prelucrează datele dvs cu caracter personal.

 

         Date de contact:
Tel: 0725 268 404
e-mail: office@offroadgold.ro
 
  1. Categorii de date cu caracter personal colectate.
OFFROAD GOLD TEAM SRL colectează datele furnizate de dvs, astfel încât să aveți deplin control asupra categoriilor de informații pe care ni le oferiți.  Informațiile pe care ni le furnizați sunt:
-Nume, prenume, adresă de e-mail, adresă de furnizare, număr de telefon, furnizate pentru facturare și livrarea comenzilor.
Totodată, în situația în care accesați offroadgold.ro prin intermediul rețelelor de socializare, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestora.

 

  1. Scopurile și temeiurile prelucrării.
offroadgold.ro va colecta datele dvs personale pentru:
-crearea și administrarea contului dvs în interiorul site-ului, dacă este cazul;
-asigurarea serviciilor de suport;
-preluarea și prelucrarea comenzilor dvs, facturarea și expedierea acestora;
-pentru luarea măsurilor de prevenire și detectare a fraudelor de orice fel;
-pentru măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice;
-pentru orice alte scopuri legale impuse de legislația europeană;

 

  1. Durata păstrării datelor dvs cu caracter personal
-datele dvs cu caracter personal vor fi păstrate pe toată perioada existenței contului dvs. Puteți oricând solicita închiderea contului dvs și ștergerea datelor cu caracter personal conținute de acesta.
-în situația în care nu veți crea un cont, datele dvs cu caracter personal vor fi păstrate până în momentul livrării produselor comandate;

 

  1. Cui sunt transmise datele dvs cu caracter personal
-datele dvs cu caracter personal sunt transmise furnizorilor de servicii de curierat
-datele dvs cu caracter personal mai pot fi folosite în relația cu furnizorul de servicii de plată și cu instituția financiară implicată, dacă este cazul
Ne asigurăm că accesul la datele dvs cu caracter personal de către toți acești terți se realizează în conformitate cu prevederile  Regulamentului General Privind Protecția Datelor – Regulamentul UE 2016/679, și a oricăror alte acte normative în domeniu, încheind cu aceștia acorduri în acest sens, dacă este cazul.

 

  1. În ce țări transferăm datele dvs cu caracter personal.
În prezent stocăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul României.

 

  1. Cum protejăm datele dvs cu caracter personal
Pentru securitatea datelor cu caracter personal procesate, ne angajăm să folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate conform standardelor pe care le vom îmbunătății și actualiza permanent.
Având în vedere că transmiterea datelor prin internet sau prin rețelele de socializare nu este complet sigură, vă atragem atenția că nu putem fi făcuți răspunzători pentru vulnerabilități ale unor sisteme asupra cărora nu avem control.

 

  1. Drepturile dvs
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște și garantează o serie de drepturi referitoare la datele cu caracter personal, după cum urmează:
-dreptul de acces – aveți dreptul de a obține din partea noastră confirmarea că prelucrăm sau nu date cu caracter personal precum și toate informațiile la care se referă articolul 15 din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016, cum ar fi scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii datelor, perioada stocării/prelucrării, etc.
-dreptul la rectificare – aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte care vă privesc precum și completarea datelor incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare
-dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, dar numai în cazul în care acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost prelucrate, în cazul în care vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea, dacă au fost prelucrate ilegal, dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, dacă au fost prelucrate ilegal, dacă trebuie șterse în temeiul unei obligații legale care ne revine.
-dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării conform art. 16 din Regulament, în cazul în care contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor, dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau dacă persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
-dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita furnizarea datelor cu caracter personal într-un format structurat care poate fi citit în mod curent, pentru a le transmite altui operator.
-dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri din motive legate de situația dvs particulară.
Vă puteți de asemenea opune oricând prelucrării datelor dvs în scop de marketing direct.
– procesul decizional automat – aveți dreptul de a solicita să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, decizia care produce efecte în ceea ce vă privește sau vă afectează într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date, dacă este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate sau dacă are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

 

Pentru orice fel de solicitări ați avea sau lămuriri ați dori în legătură cu dreptul la protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne transmiteți acestea prin oricare din următoarele modalități:
– prin e-mail, la adresa : office@offroadgold.ro
– prin poștă /curierat la adresa: str. Vânătorilor nr. 51, mun. Brad, Jud. Hunedoara, Cod Poștal: 335200
Vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru ca solicitarea dvs să fie soluționată în cel mai scurt termen posibil și pentru ca orice plângere ați avea să fie rezolvată pe cale amiabilă.

 

Aveți de asemenea dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, str. Gral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sectorul 1, București, cod poștal 010336.